8e ledenvergadering Archifoor

Op 8 april vond al weer de 8e ledenvergadering van Archifoor plaats. In het nieuwe verzamelkantoor te Weert waarin ons lid Nico Ghijsen kantoor zal gaan houden. Archifoor bruist van de activiteiten. Behalve de al lopende projecten staat er van alles op stapel!