Over Archifoor

Archifoor coöperatie u.a. is een coöperatieve vereniging van bouwprofessionals. In per project samen te stellen teams kunnen wij vele soorten bouwadviesopgaven uitvoeren.

Wij vormen een solide op elkaar ingespeeld netwerk, en kunnen een integrale dienstverlening bieden. Lopend van de eerste haalbaarheidsstudies voor een (ver-) bouwopgave via het ontwerpen en uitwerken van bouwprojecten tot advisering ten aanzien van facility management. Van kleine verbouwingen tot grote nieuwbouwprojecten. Elk van onze leden heeft een ruime ervaring, en door onze kennis te bundelen kunnen wij een hoge kwaliteit van dienstverlening garanderen.Onze samenwerking is mede gebaseerd op het werken met BIM-modellen. Hiermee wordt een integrale oplossing met optimale onderlinge afstemming bereikt, waardoor faalkosten of onvoorziene meerkosten tijdens het uitvoeringsproces tot een minimum of zelfs geheel tot nul gereduceerd zullen worden.

Archifoor kan diensten aanbieden op de vakgebieden vastgoedontwikkeling, stedenbouwkundig onderzoek, architectuur, interieurarchitectuur, constructieadvies, installatieadvies, project- en kostenmanagement, architectuurfotografie en vastgoedbeheer. Bij onze dienstverlening gaan wij innovatief te werk, met veel aandacht voor duurzaam bouwen en duurzaam beheren. Afhankelijk van de vraagstelling van een opdrachtgever zal voor elk project een specifiek projectteam worden samengesteld. Hoewel elke deelnemer verantwoordelijk blijft voor zijn eigen deel van de integrale dienstverlening - en indien nodig ook de samenwerking met de opdrachtgever zal aangaan - zal één deelnemer de regie behouden en de administratieve afhandeling verzorgen. Hiermee verzorgen wij een integrale oplossing voor uw bouwvraagstuk, waarmee wij u maximaal ontzorgen.

Archifoor bestaat sinds begin 2014. Op onze website www.archifoor.coop staan de diensten omschreven die wij kunnen bieden, en staan een aantal projecten omschreven die wij al hebben uitgevoerd. De ervaring van onze leden gaat natuurlijk veel verder terug. De websites van onze diverse leden bieden informatie daarover.