archifoor als ketenpartner

Lijkt het bouwproces voor u een onontwarbare kluwen? (Keten-) samenwerking met Archifoor Coöperatie u.a brengt lijn in uw bouwplannen! Van ontwikkeling tot en met oplevering alles in deskundige handen en slechts één opdrachtnemer; wel zo overzichtelijk!

De professionals van Archifoor hebben onderling al een vaste ketensamenwerking opgezet, die u wat betreft ontwikkeling, ontwerp, technische uitwerking, contractvorming en uitvoeringsbegeleiding door het hele bouwproces helpt van initiatief tot oplevering. U heeft daarbij maar één contractpartner: Archifoor Coöperatie u.a.. Wij zorgen voor de onderlinge coördinatie van alle adviseurs, die u nodig heeft, zodat u zich kunt concentreren op dat wat voor u belangrijk is: de zorgeloze realisatie van uw bouwplannen. En vindt u zelf niet de bouwers, die de plannen moeten uitvoeren, dan helpen wij u aan betrouwbare ketenpartners op het gebied van bouw en installatietechniek!