B&W Deurne akkoord

  • woning 2 - sloop systeemplafonds
  • woning 2 - toekomstige woonkamer

Het college van B&W van de gemeente Deurne heeft op 14 juni 2016 de ‘anterieure exploitatieovereenkomst’ voor het herbestemmen van Huize de Vliert tot vier woningen goedgekeurd. Dank aan de ambtenaren en bestuur van de gemeente Deurne voor de geweldige samenwerking, waardoor dit mogelijk geworden is!

Dat betekent, dat wij nu officieel overeenstemming hebben met de gemeente over het realiseren van vier woningen in Huize De Vliert en dat we daarvoor nu de omgevingsvergunning krijgen. We kunnen daardoor op korte termijn ook starten met de vergunningplichtige werkzaamheden (tot nog toe zijn alleen werkzaamheden uitgevoerd waarvoor de vergunning niet nodig was, zoals het slopen van systeemplafonds e.d.) en hopen nog steeds eind november 2016 de verbouwing gereed te hebben.