BIM-coördinatie P.J. Troelstraschool Amsterdam

Screenshot Solibrie

De Pieter Jelles Troelstraschool in Amsterdam is een project van Bonnemayer Architecten in Uden. Namens Bonnemayer voert Archifoor de BIM-coördinatie uit; onderdeel daarvan is het doen van model checks en clash detecties.

Aan dit project hebben deelgenomen: