Locatieonderzoek Beugen:

best plan beugen
Luchtfoto Beugen
Locatie Beugen

In het kleine dorpje Beugen (in het uiterste oosten van Noord-Brabant, tegen de Maas aan) ligt op een markant punt een oude verlaten bedrijfsvestiging, bestaande uit diverse gebouwen. De opdrachtgever wil op de locatie drie villa-locaties realiseren, en heeft archifoor opdracht gegeven dat te onderzoeken, en bestemmingsplantechnisch mogelijk te maken. Archifoor zal daarvoor als eerste een stedenbouwkundige locatiestudie verrichten, om de optimale inpassing in de omgeving te realiseren. Deze zal ter goedkeuring aan de gemeente Boxmeer worden voorgelegd. Archifoor zal ook de opdrachtgever adviseren omtrent de financiële consequenties, zoals wat voor grond- en opstalexploitaties er mogelijk zullen zijn. Na het akkoord van de opdrachtgever en gemeente zal Archifoor het projectspecifieke bestemmingsplan opstellen en alle benodigde onderzoeken uit laten voeren en coördineren. Archifoor zal de opdrachtgever ook terzijde staan bij het opstellen van de anterieure overeenkomst die inzake deze bestemmingsplanwijziging tussen de gemeente en de aanvrager gesloten zal moeten gaan worden.

Aan dit project hebben deelgenomen: