Planologisch advies

Binnen Archifoor zijn meerdere ervaren projectontwikkelaars en stedenbouwkundigen actief. Onderstaand staan een aantal projecten waar zij binnen Archifoor-verband aan hebben gewerkt. Voor meer referentieprojecten verwijzen wij naar hun eigen websites, te bereiken via de ledenpagina's van deze website.

voorgevel nieuwe toestand

Voormalig klooster Huize de Vliert, Vlierden (Deurne) wordt herbestemd tot vier ééngezinswoningen.

Voorzijde bestaand

Archifoor kan potentiële kopers van bestaande huizen op allerlei manieren adviseren: Diverse eenvoudige studies kunnen worden verricht.

De eigenaar van een relatief kleine woningbouwlocatie in Cuijk krijgt de mogelijkheid om zijn perceel aan te laten sluiten op een nieuwbouwproject.

Locatieonderzoek Zoutstraat Eindhoven

Onze stedenbouwkundige en projectontwikkelaars kunnen voor u de mogelijkheden tot (her-)ontwikkeling van uw locatie onderzoeken.

best plan beugen

Voor een voormalige bedrijfslocatie in Beugen maakte Archifoor een haalbaarheidsstudie voor herontwikkeling.

Subscribe to RSS - Planologisch advies