Locatieonderzoek Cuijk

De eigenaar van een relatief kleine woningbouwlocatie in Cuijk krijgt de mogelijkheid om zijn perceel aan te laten sluiten op een nieuwbouwproject. Archifoor heeft voor de opdrachtgever de mogelijkheden in kaart gebracht van zowel de stedenbouwkundige opties als de financiële gevolgen van de verschillende oplossingen. Daarnaast voert Archifoor, namens de opdrachtgever de gesprekken en onderhandelingen met de ontwikkelaar van het nieuwbouwproject en de gemeente. Na een akkoord van de gemeente en de ontwikkelaar zal Archifoor het bestemmingsplan opstellen, de nodige onderzoeken laten uitvoeren en het gehele proces coördineren.

Aan dit project hebben deelgenomen: