Medisch Centrum Hoog Bergen

De bouw van Medisch Centrum Hoog Bergen is een mooi voorbeeld van hoe Archifoor het bouwproces ziet; samen met een aantal strategische partners alle zorg omtrent de nieuwe huisvesting uit handen nemen van de opdrachtgever. Onze visie is niet voor niets ‘Samen Beter Bouwen’.

Hoe het begon…

De opdrachtgevers waren twee huisartsenpraktijken die al langer het idee hadden om samen met de apotheek in de buurt een gezondheidscentrum op te richten. Een geschikt pand hadden ze al gevonden. Ze zochten een partij die zowel het ontwerp voor het gezondheidscentrum als het management en de begeleiding van het bouwproces op zich kon nemen. En dit liefst zo snel mogelijk, aangezien het vinden van een geschikt pand en de onderhandelingen over het huurcontract behoorlijk wat tijd in beslag hadden genomen. Een perfecte gelegenheid voor Archifoor om onze visie in de praktijk te brengen. Dit is namelijk het eerste project dat gezamenlijk door leden van Archifoor is uitgevoerd; architect/projectmanager Rob van Leuven, installatie-adviseur Frans Josef Swinkels en interieurarchitect Misha Breuer. Bouwbedrijf Van Gerven is daar vervolgens middels een selectie nog aan toegevoegd. Grote pluspunt; Bart Antonius, projectleider bij Van Gerven had in een vorige baan veel ervaring opgedaan in de bouw van gezondheidscentra.

Commitment

We hebben meteen vanaf het begin duidelijk afspraken gemaakt. We kenden de planning en het budget, binnen die kaders zouden we een mooi project neer gaan zetten. Daar hebben we ons allemaal aan gecommiteerd. Doordat we al in zo’n vroeg stadium met het hele team bij elkaar zaten, hebben we perfect gebruik kunnen maken van ieders expertise. Als je alles van te voren bepaalt en in het bestek opschrijft, laat je geen ruimte voor eventuele betere oplossingen die de aannemer en/of de installateur aandragen. Dit heeft er toe geleid dat we duidelijke keuzes konden maken. Bepaalde aspecten vroegen om kwaliteit, daar kon niet op bezuinigd worden, maar voor andere aspecten bedachten we goedkopere oplossingen die ook pasten binnen de gestelde kaders.

3D BIM-model

Alles wat we wisten over het gebouw en wat we zelf hadden ontworpen, hebben we in een BIM-model (virtueel 3D-model van het gebouw met alle bouwkundige en installatietechnische onderdelen) gestopt. Dit model zijn we met de aannemer en installatie-adviseur stap voor stap doorgelopen. Hierdoor hebben we de fouten en problemen die we anders pas tijdens de bouw waren tegengekomen, kunnen voorkomen, waardoor het risico voor de aannemer en de installateur ook veel minder was. Op basis hiervan hebben we dan ook de onderlinge afspraak durven te maken dat er geen meerwerk zou komen.

Strakke planning

Door de goede voorbereidingen en de goede samenwerking verliep het hele bouwproces op rolletjes. Als je al in zo’n vroeg stadium met alle partijen om tafel zit, kun je meteen gaan bouwen als het ontwerp klaar is. Je hebt samen alles al uitgezocht, er zijn geen grote problemen meer op te lossen. Daardoor heeft het hele project, van het verkrijgen van de opdracht tot de oplevering, uiteindelijk maar zeven maanden geduurd.

Vertrouwen

De basis van deze manier van samenwerken is het vertrouwen dat je in elkaar stelt. Je moet op een open en eerlijke manier kunnen communiceren, begroten en plannen. We hebben met dit project het bewijs geleverd dat je door op deze manier samen te werken de opdrachtgever geheel kunt ontzorgen en tevens een mooi en kwalitatief hoogwaardige gezondheidscentrum kunt neerzetten binnen de gestelde kaders.

Bart Antonius, projectleider Bouwbedrijf Van Gerven:

“Ons gezamelijk doel was om een mooi project neer te zetten binnen de vastgestelde planning en het beschikbare budget. Dit wilden we realiseren door gebruik te maken van elkaars expertise, met open communicatie en respect voor elkaar. Het is erg mooi om te zien dat het dan helemaal uitpakt zoals we voor ogen hadden. Ik ben dan ook erg trots op wat we met zijn allen neergezet hebben.”

Sandra Snoeren, huisarts bij Medisch Centrum Hoog Bergen:

“ Archifoor heeft alle vrijheid en het vertrouwen dat wij hun hebben gegeven meer dan waar gemaakt. Zeven maanden nadat wij Archifoor hebben ingehuurd, werd het gebouw opgeleverd. Twee weken later waren we functioneel. We zijn maar één dag dicht geweest, dus er was minimaal ongemak voor onszelf en voor onze patiënten. Dat getuigt van een zeer strakke planning. En dat ook nog eens allemaal binnen het vastgestelde budget. Wij kunnen Archifoor dan ook bij iedereen aanraden!

Aan dit project hebben deelgenomen: