Commissioning (o.a. van installaties)

  • Overzicht soorten commissioningsprocessen

Na de oplevering van een nieuwbouw- of een verbouwingsproject blijken er in de praktijk helaas vaak problemen voor te komen. Bijvoorbeeld ten aanzien van de bouwkundige uitvoering, of met het functioneren van de gebouwinstallaties.Oorzaken daarvoor kunnen onder andere zijn:

  • Tijdens de initiatief fase is geen goed Programma van Eisen opgesteld;
  • Er is tijdens de ontwerpfasen en de uitwerkingsfase niet goed gecommuniceerd tussen de opdrachtgever en de ontwerpende en/of uitvoerende partijen;
  • Fouten in het (installatie-)ontwerp, in de uitwerkingstekeningen en/of in de berekeningen van de verschillende installatiedelen;
  • Fouten en tekortkomingen tijdens de uitvoering;
  • Geen of te weinig aandacht voor de overdracht en/of de beheer fase.

Hiervoor is "Commissioning" in het leven geroepen. Commissioning is vanuit de industrie naar de bouwwereld overgewaaid. Het is een gefaseerd proces gericht op de kwaliteitsbeheersing en prestatieborging van het gebouw en de installaties en van toepassing op zowel nieuwbouw als bestaande bouw. De belangstelling hiervoor neemt toe door het belang van faalkostenreductie, prestatiecontracten en een toenemende interesse van opdrachtgevers in het behalen van een duurzaamheidskeurmerk (BREEAM of LEED) voor hun gebouwen. De Commissioning Autoriteit’ organiseert en begeleidt het commissioningproces als een onafhankelijk technisch accountant.

Voor projecten in de bouwwereld bestaan twee verschillende vormen van Commissioning:

  • Initial commissioning. Deze heeft betrekking op nieuwbouw en vangt aan bij de initiatieffase en eindigt bij de beheerfase.
  • Retro commissioning. Deze heeft betrekking op bestaande gebouwen. Hierbij wordt de bestaande situatie beoordeeld, en zijn de ontwerp en uitvoeringsfases niet van toepassing.

F.J. Swinkels heeft de opleiding voor commissioningsmanager inmiddels afgerond. Als installatie- en duurzaamheidsdeskundige doet hij zelf de commissioning op het gebied van installaties. Onder zijn leiding kunnen Archifoor-partners ook de commissioning van bouwkundige werken uitvoeren.

Verder heeft F.J. Swinkels ook voor enkele projecten onder zijn beheer reeds een BREEAM certificering uitgevoerd. Voor meer vragen kunt u dan ook bij hem terecht.

Gespecialiseerd in dit product: