Energiescan, EED of energie-labeling.

De wetgeving verplicht steeds meer bedrijven om een energie onderzoek naar het engergiegebruik van hun gebouwen en installaties te laten doen.  Het resultaat van zo'n onderzoek bestaat onder andere uit een lijst met aanbevelingen.

De wetgeving verplicht steeds meer bedrijven om een energie onderzoek naar het engergiegebruik van hun gebouwen en installaties te laten doen. Deze verplichting ontstaat uit het activiteitenbesluit of door de Europese Energy Directive (EED). Deze energieonderzoeken moeten voldoen aan een bepaalde standaard. Het resultaat van zo'n onderzoek bestaat onder andere uit een lijst met aanbevelingen. De aanbevelingen die een terugverdientijd hebben van minder dan 5 jaar moeten door het bedrijf vervolgens verplicht uitgevoerd worden.

Wij kunnen ons echter ook heel goed voorstellen dat het maken van een energiebesparingsplan niet alleen uitgevoerd wordt op basis van een verplichting maar gewoon omdat een bedrijf door energiebesparing kan besparen op structurele kosten die in de jaren alleen maar hoger worden. Of omdat men maatschappelijk verantwoord wil ondernemen. Dit wordt steeds vaker als een positieve waarde in de onderneming gezien.

F.J. Swinkels kan voor u deze onderzoeken uitvoeren. Ook kan hij conditiemetingen van de installaties uitvoeren. Daarna kan hij adviseren om bijvoorbeeld vervangingsinvesteringen te verschuiven, zodat een optimum kan worden bereikt tussen de eventuele verdampende restwaarde van de te vervangen installaties en de besparing op de energiekosten.

Gespecialiseerd in dit product: