Aankoopstudies woonhuis

  • Voorzijde bestaand
  • Mogelijke getransformeerde voorzijde
  • Achterzijde bestaand
  • Mogelijke getransformeerde achterzijde

Archifoor kan potentiële kopers van bestaande huizen op allerlei manieren adviseren: Diverse eenvoudige studies kunnen worden verricht.

Bijvoorbeeld naar de verandermogelijkheden binnen het bestemmingsplan, naar verbouwingsmogelijkheden, naar een mogelijke architectonische transformatie, naar de bouwtechnische en installatietechnische staat van de woning. Al of niet inclusief kostenramingen voor de mogelijke aanpassingen. Deze adviezen kunnen de start vormen voor meer uitgebreide dienstverlening bij een verbouwing, maar ook beperkt blijven tot beperkte/bondige adviezen vóór de mogelijke aankoop.

Het voorbeeld betreft een geval waarbij voor een opdrachtgever die de aankoop van een bestaande woning in Helmond overwoog  een studie is verricht naar de mogelijkheden om deze een veel modernere uitstraling te geven. Want de locatie en de ruimtelijke kenmerken van de woning bekoorden de opdrachtgever wél, maar de esthetische uitstraling van de woning niet. Tegelijkertijd is indicatief onderzocht hoe de technische en bouwfysische eigenschappen van de woning  volledig up-to-date kunnen worden gebracht. Daarvoor zijn de bijgaande vergelijkende impressies nieuw-versus-oud en een indicatieve kostenraming voor de transformatie opgesteld.

Omdat dit alles leidde tot de conclusies dat het weliswaar goed mogelijk zou zijn om de gewenste transformatie te realiseren, maar ook dat dit alles wel heel veel investeringen zou vergen heeft in dit voorbeeld de opdrachtgever weloverwogen afgezien van de aankoop van de woning.