NEN 2767 en BOEI conditiemeting

  • NEN 2767 en BOEI conditiemeting

Elk gebouw is onderhevig aan verval. Door de tijd krijgt het te maken met slijtage en veroudering waardoor de functionaliteit van het gebouw niet meer voldoet aan de gestelde eisen; om echt verval tegen te gaan moet er onderhoud gepleegd worden waardoor het weer gaat voldoen aan de oorspronkelijke functionaliteits-eisen. Het blijft echter altijd een probleem om te bepalen wanneer welk onderhoud uitgevoerd moet worden. Enerzijds wordt dit bepaald door wettelijke voorschriften anderzijds door de staat waarin een gebouw of een onderdeel hiervan verkeert.

conditiemeting-schaal.jpg

Om de kwaliteit van uw gebouw meetbaar in beeld te brengen is het mogelijk een conditiemeting uit te voeren conform de NEN 2767 methodiek. Dit is een methodiek die aan de hand van vast omschreven procedures en meetprotocollen een waarde toekent aan een onderdeel van het geïnspecteerde gebouw.
Alle geïnspecteerde onderdelen worden samengevoegd en hieruit wordt een geaggregeerde score bepaald. De score loopt van 1 tot 6 en staan voor de kwaliteit als hiernaast is aangegeven. De conditiemeting wordt uitgevoerd over 4 onderdelen t.w.:

  • bouwkundig
  • elektrotechnisch
  • werktuigkundig
  • T\transport (liften, gevelinstallaties en roltrappen)

Voor elk onderdeel komt een specialist, die kijkt naar de onderdelen van zijn eigen vakgebied waardoor de kwaliteit van de inspecties gewaarborgd is. De gezamenlijke inspecties worden beoordeeld door een bevoegd adviseur die een gezamenlijke rapportage over de 4 onderdelen opstelt en een advies uitbrengt aan de klant. Natuurlijk wordt in dit advies rekening gehouden met de doelstelling en beleid van de klant.
Aan de hand van de inspectie wordt een meerjaren onderhoudsplan opgesteld waarbij de geplande vervangingen en de periodieke onderhoudskosten inzichtelijk worden gemaakt over een langere termijn. Hiermede heeft u de beschikking over een managementtool die het mogelijk maakt om op een verantwoorde wijze te schuiven met investeringen.

De BOEI methodiek gaat verder dan de NEN 2767. BOEI staat namelijk voor :

  • Brand
  • Onderhoud
  • Energie

Inzicht aan het voldoen aan wet en regelgeving

De controle op het onderhoud staat gelijk aan de NEN 2767 inspectie. Echter de onderdelen brand, energie en inzicht aan het voldoen aan de wet,- en regelgeving zijn toegevoegd. Buiten de standaard conditiemeting wordt nu ook verslag uitgebracht over de brandveiligheid van het pand en de energieprestatie. Verbetervoorstellen worden indien nodig meteen meegenomen. Verder wordt voor alle onderdelen gekeken in hoeverre het gebouw voldoet aan de wet- en regelgeving.

Conditiemeting matrix

Door het uitvoeren van een conditiescore aan de hand van de BOEI methodiek krijgt u de beschikking over een integrale rapportage welke niet alleen inzicht zal geven in kwalitatieve staat maar ook op de veiligheid en de energetische mogelijkheden. De aanvullende kosten worden meegenomen in de meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) waardoor de exploitatiekosten nog inzichtelijker worden. Meer weten? Neem contact op met Frans Jozef Swinkels

Gespecialiseerd in dit product: