Woonhuis De Mortel (architectuur en installatieontwerp)

14010 - impressie achterzijde
schema installatiewerking

Dit ontwerp van Archifoor voor een nieuwbouw woning in het buitengebied van Gemert werd in 2014 in één keer goedgekeurd bij toetsing aan bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan. Communicatie van het ontwerp, in 3D en de plattegronden, gevels en doorsnedes, gebeurde digitaal. De opdrachtgever heeft hierdoor altijd het laatste ontwerp bij de hand op zijn tablet!

Uitleg over de duurzame installaties in het woonhuis:

Het woonhuis in de Mortel is voorzien van een duurzame installatie. De duurzaamheid is in eerste instantie gerealiseerd door toepassing van een erg goede isolerende schil. Het transmissieverlies is hiermee beperkt tot ca. 6 kW wat voor een huis van deze omvang laag is. Om de warmte op te wekken is er voor gekozen om een warmtewisselaar te maken in de houtkachel die voor de sfeer in het huis aangebracht is. De bewoners hebben de mogelijkheid om gemakkelijk over hout te beschikken. Indien de houtkachel in de woning niet gebruikt wordt en er is een warmtevraag of een koudevraag zal de warmtepomp aangesproken worden. De geïnstalleerde warmtepomp is voorzien van een gesloten bron en kan de woning zowel verwarmen koelen of voor warm tapwater zorgen. Deze warmte of koude wordt door de warmtepomp op een erg energievriendelijke wijze gemaakt. Per kWh elektrisch vermogen wordt ca. 5 kWh aan thermisch vermogen opgewekt. Bij koudevraag zal het rendement nog beter zijn. De warmtepomp is ook geschikt om de woning te koelen. Voor afgifte van energie is n.l. gekozen voor een vloerverwarmingsysteem. Om in de ventilatie de energie te besparen is gebruik gemaakt van een ventilatie-unit met een HR WTW. Ook is de ventilatie op basis van CO2 vraag gestuurd. Hiermede wordt het warmteverlies tot een echt minimum beperkt. Na het in bedrijfstellen van de Warmtepomp in de winterfase kon het huis verwarmd worden tot een aangename temperatuur.

Aan dit project hebben deelgenomen: